e-learning

Program zajęć e-learningowych:

 1. Komunikacja interpersonalna
  Dr inż. Ewa Jaska, Dr inż. Anna Sieczko, Dr inż. Anna Parzonko
 2. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
  Dr inż. Kinga Gruziel, Dr inż. Aneta Mikuła
 3. Pieniądz i bankowość
  Dr hab. Sylwester Kozak, Dr Emila Stola
 4. Podatki i ubezpieczenia
  Dr inż. Anna Milewska, Dr inż. Aleksandra Wicka, Dr inż. Agnieszka Parlińska
 5. Działalność przedsiębiorstw
  Dr inż. Anna Grontkowska
 6. Marketing
  Dr inż. Dariusz Strzębicki, Dr inż. Joanna Chudzian
 7. Rynek pracy
  Dr Nina Drejerska, Dr inż. Marzena Kacprzak
 8. Współpraca międzynarodowa
  Dr hab. Jakub Kraciuk – prof. SGGW, Dr inż. Elżbieta Kacperska

Przejdź do Moodle WNE http://moodle.wne.sggw.pl/

img06
img06
img06