Kontakt

 • Koordynator Akademii Przedsiębiorczości – Dr inż. Elżbieta Kacperska,
  e-mail: akademia_ap@sggw.pl lub promocjawne@sggw.pl
 • Dziekanat -mgr Małgorzata Rowicka
  tel. 22 59 340 25
  e-mail: akademia_ap@sggw.pl
 • Platforma Moodle – mgr Tomasz Śmiałowski
  e-mail: tomasz_smialowski@sggw.pl

img06
img06
img06